ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผลงานของเรา

 

 

Mariner Activity  กลาสีเรือ

 หน้าที่ พายเรือส่งให้องค์กรของลูกค้าไปถึง

 เป้าหมายที่่ตั้งไว้

 

   รับรองคุณภาพ โดย นาวาตรี อนนท์ ตุลารักษ์

          ทีมงาน Mariner Activity   รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจให้เราได้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน เพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรฯ

          ทีมงาน Mariner Activity ใคร่ขอสัญญาว่าทางเราจะทำงานทุกอย่างด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ เพื่อให้สมกับความไว้วางใจ ที่ท่านได้มอบให้กับเรา

          ผลงานที่ผ่านมา เป็นเครื่องการันตีได้ว่า เราได้ทุ่มเททั้งกำลังใจ และ กำลังกาย โดยไม่ได้หวังสิ่งใด นอกจากความสำเร็จในงานที่ได้รับมอบหมายมา   ซึ่งเห็นได้จากหลายๆองค์กรที่ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม ได้กลับมาใช้บริการทีมงานเราในปีต่อๆมาอีกหลายๆครั้งต่อเนื่องกัน และ ยังให้ความไว้วางใจ มอบให้เราได้ร่วมพัฒนาบุคคลากรรุ่นใหม่ในปีต่อๆ ไปอีกด้วย

          ทั้งนี้ทีมงาน Mariner Activity รู้สึกดีใจและภูมิใจ ที่ได้ทำหน้าที่นี้ และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับเกียรติ ให้ทำหน้าที่ตลอดไป

 

 

                                             ขอขอบคุณมา ณ.โอกาสนี้

          

 

         

   

                                   

          

                                      

 

        

                     ผลงานในช่วงเวลา 5 ปีล่าสุด  1,000 กว่าองค์กร 

1.  ธนาคารออมสิน 2.  บริษัท วี.ซี.เอส
3.  สำนักงานเขตทุ่งครุ 4.  คณะนักกีฬาเรือใบ
5.  เทศบาลตำบลเกาะสีชัง 6.  บริษัท เซนต์โกเมนวีโทรเท็กซ์ (ประเทศไทย)
7.  บริษัท วนกรอีโก้ทัวร์ รุ่น 1 8.  บริษัท วนกรอีโก้ทัวร์ รุ่น 2
9.  บริษัท กรุ๊ฟ วี จี 2 10.  บริษัท วนกรอีโก้ทัวร์ รุ่น 3
11.  สาธารณะสุข จังหวัดสระแก้ว 12.  วิทยาลัยการอาชีพ บ้านแพ้ว จ.นครปฐม
13.  บริษัท ชัยโย 14.  สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล
15.  บริษัท คอนเฟิร์นทัวส์ 16.  โรงเรียนเมืองเลย
17.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ่อทอง รุ่น 1 18.  บริษัท เอกริน
19.  คณะ อสม.บางเสร่ 20.  โรงเรียนสารวิทยา
21.  บริษัท โคคา - โคล่า จำกัด 22.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ่อทอง รุ่น 2
23.  โรงเรียนศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ รุ่น 1 24.  โรงเรียนศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ รุ่น 2
25.  คณะ อสม. โรงพยาบาลศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 26.  คณะ อป.พร.อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
27.  โรงเรียน พร้อมบริบาล 28.  คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ(เอแบค)
29.  คณะแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี 30.  บริษัท KK ไดคาสติ้ง จำกัด
31.  บริษัท AIS รุ่น 1 32.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่น 1
33.  คณะนักกีฬาเทควันโด 34.  บริษัท วนกรอีโก้ทัวร์ รุ่น 3
35.  บริษัท AIS รุ่น 2 36.  โรงเรียนสายปัญญารังสิต
37.  บริษัท แอล.ซี.ดีไลท์ จำกัด 38.  บริษัท จี.ที.โฟม จำกัด
39.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่น 2 40.  บริษัท พล็อยซีนีเพลท จำกัด
41.  บริษัท AIS รุ่น 3 42.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
43.  บ่ริษัท เด็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 44.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร
45.  สำนักงานการไฟฟ้า บางกรวย 46. บริษัท สุโขทัย จำกัด
47.  คณะ อป.พร. เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 48.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ นคร (กทม.)
49.  โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 กรุงเทพ 50.  บริษัท AAA
51.  โรงเรียนอัญสัมชัญ บางรัก 52.  บริษัท AIS รุ่น 4
53.  บริษัท โซโนโคะ (ประเทศไทย) จำกัด 54.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่่าตึง จ.เชียงราย
55.  บ้านสังขรีสอร์ท 56.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (จ.สระบุรี)
57.  บริษัท อินทนต์ (ทีบอร์ค) จำกัด 58.  เทศบาลตำบลสัตหีบ
59.  โรงเรียนสตรีอ่างทอง 60.  บริษัท มีโอริ ฟรีซิซัน
61.  เทศบาลอ่างสำโรง 62.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่น 3
63.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 64.  กลุ่มกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน อ.กบินทร์บุรี
65.  สภากาชาดไทย รุ่น 1 66.  สภากาชาดไทย รุ่น 2
67.  โรงเรียนหนองนกเขียดสามัคคี 68.  บริษัท AIS รุ่น 5
69.  บริษัท AIS รุ่น 6 70.  โรงเรียนจักคำคนาทร จ.ลำพูน
71.  โรงแรม A-ONE 72.  บริษัท แมทเทล (กทม)
73.  บริษัท ซัมมิท จำกัด 74.  บริษัท PERFECT WORK
75.  บริษัท เบียร์สิงห์ (ประเทศไทย) จำกัด 76.  บริษัท สยามพูลทรัพย์
77.  บริษัท สยามฟรีเสิร์ฟฟู๊ด จำกัด 78.  บริษัท สีทอง พาณิชย์ จำกัด
79.  บริษัท มิชลิน 80.  โรงพยาบาลสถานพระบารมี
81.  บริษัท ยางสยาม รุ่น 1 82. บริษัท ยางสยาม รุ่น 2
83.  บริษัท แท็คซิม จำกัด 84.  บริษัท ยางสยาม รุ่น 3
85.  บริษัท K.P.I Group 86.  โรงพยาบาล จังหวัด ชลบุรี
87.  บริษัท B.V.S 88.  บริษัท C.M.I
89.  บริษัท เอเซีย แล็บบอราทอรี่ จำกัด 90.  บริษัท เด็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
91.  บริษัท สโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด 92.นักศึกษาปริญญาโท สาขาการปกครองท้องถิ่น(ภาคตะวันออก)
93.  มหาวิทยาลัยบูรพา 94. คณะ อ.ส.ม.ตะพุง จ.ระยอง 
95.  เทศบาลตำบลละแม จ.ชุมพร   96. คณะ อป.พร แคราย จ.สมุทรสาคร
 97. บริษัท ซ๊.เอ็น.วาย  98. บริษัท บอทานิค จำกัด
 99. โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง รุ่น 1 100.โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง รุ่น2
101.บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส (ประเทศไทย) จำกัด 102.โรงเรียนกอสะเลียม จ.เชียงใหม่
103.โรงเรียนบดินทร์เดชา 104.มหาวิทยาลัยศรีประทุม จ.ชลบุรี 
105.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  106.บริษัท สยามราชธานี จำกัด 
107.บริษัท ภูพัฒนา จำกัด  108.โรงเรียนเซนต์นิโกลาส  
109.บริษัท เมโรดี้ พาราไดร์ จำกัด  110.โรงเรียนพร้อมบริบาล จ.เพชรบูรณ์ 
111.เทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ จ.อุดรธานี  112.บริษัท บางกอกอินดัสตรี้ จำกัด 
113. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก จ.ชุมพร  114.คณะ อสม.กบินทร์บุรี 
115.บริษัท อีซูซุชัยนาท จำกัด  116.วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ 
117.สินสยามรีสอร์ท  118.องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน จ.สระบุรี
119.บริษัท เอ.แอล.ที  120.บริษัท ออมมิซิสเต็ม จำกัด 
121.คณะภริยา ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน รุ่น 1  122.บริษัท R.D.MART 
123.โรงแรม A - ONE พัทยา รุ่น 1  124.มหาวิทยาลัยรังสิต 
125.โรงแรม A - ONE พัทยา รุ่น 2  126.นักศึกษา คริสตจักร 
127.โรงแรมระยองซิตี้  128.โรงแรม A - ONE พัทยา รุ่น 3 
129.มหหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  130.บริษัท เอ็น.ที.เอส สติลกรุ๊ฟ จำกัด รุ่น 1 
131.บริษัท เอ็น.ที.เอส.สติลกรุ๊ฟ จำกัด รุ่น 2  132.โรงพยาบาลเอกชน จ.ชลบุรี รุ่น 1 
133.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  134.บริษัท ฮาร์โมนี่อินเตอร์ จำกัด 
135.บริษัท อี.ดี.เอส จำกัด  136.โรงพยาบาลเอกชน จ.ชลบุรี รุ่น 2 
137.บริษัท อเด็ดโก้ จำกัด  138.คณะภริยา ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน รุ่น 2 
139.บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด  140.สถานีอนามัย เมือง จ.ชลบุรี 
141มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  142.บริษัท GENERAL MOTER จำกัด 
143.คณะ อสม. จ.ชัยภูมิ  144.BI0 - C 
145.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  146.กรมธุรกิจการพลังงาน 
147.บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด  148.บริษัท งามดี (โรงปั่นด้าย) 
149.โรงเรียนบ้านคลองหลวง  150.สภากาชาดไทย 
151.โรงพยาบาลภูมิพล  152.โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 
153.เทศบาลเมืองอโยธยา  154.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
155.บริษัท เสถียรพลาสติก จำกัด  156.สหพันธ์ครอบครัว เพื่อสามัคคี และ สันติภาพโลก 
157.โรงพยาบาลบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  158.คณะ อสม.ท่าทราย จ.นครนายก 
159.สหกรณ์ออมทรัพย์บางละมุง จ.ชลบุรี  160.แลนด์บีสรีสอร์ท (เขาใหญ่) 
161. บริษัท เพลย์ทู จำกัด  162.บริษัท สยามคอมเพลสเซอร์ รุ่น 1 
163.บริษัท สยามคอมเพลสเซอร์ รุ่น 2  164.บริษัท สยามมิชลิน จำกัด 
165.บริษัท นารายณ์อินเตอร์ ฟู๊ด   166.บริษัท เทพผดุงพร มะพร้าว จำกัด 
167.บริษัท ยางสยามมิชลิน พระประแดง รุ่น 1  168.บริษัท S.S.HOLLIDAY จำกัด 
169.โรงพยาบาลชลบุรี รุ่น 2  170.MDX.CRTIFITED 
171.บริษัท โค้วยูฮะอีซูซุเซลส์ จำกัด  172.บริษัท ยางสยามมิชลิน พระประแดง จำกัด รุ่น 2 
173.บ.โมเดิร์นการ์ดเทคโนโลยี คอมไฟแนนท์  174.บริษัท I.M.G จำกัด 
175..N.B.CCorporation [Thailand] Ltd. 176.กลุ่มกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน อ.กบินทร์บุรี รุ่น 1
177.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  178.กรุ่มกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน อ.กบินทร์บุรี รุ่น 2 
179.โรงพยาบาลเอกชน จ.ชลบุรี รุ่น .  180.บริษัท ชลบุรี ออโต้เซนเตอร์ จำกัด 
181.บริษัท ไพโอเนียร์ จำกัด รุ่น 1  182.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  
183.องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยกะปิ  184.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน เขว้า จ.ชัยภูมิ 
185.สถานีอนามัยบ้านโคกสนาม จ.บุรีรัมย์  186.บริษัท ดีโอเคสเตชั่น จำกัด รุ่น 1 
187.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน  188.องค์การบริหารส่วนตำบล นานกกก จ.อุตรดิตถ์ 
189.โรงเรียนพร้อมบริบาล จ.เพชรบูรณ์  190.บริษัท ดิโอเคสเตชั่น จำกัด รุ่น 2 
191.บริษัท ไพโอเนียร์ จำกัด รุ่น 2  192.บริษัท ร่วมดีเอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ ทรานสปอร์ จำกัด 
193.บ.วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรปราการ  194.คณะเยาวชน เขตคลองสาน จ.กรุงเทพ 
195.คณะโรงพยาบาล บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  196.ชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรปราการ 
197.บริษัท โซฟิน่า จำกัด  198.โรงพยาบาลเอกชน รุ่น 5 
199.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  200.องค์การบริหารส่วนตำบล ตาลุก จ.ชัยนาท 
201.คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรเขตพะเยา  202.โรงเรียนสวนกุหราบวิทยาลัย ปทุมธานี 
203.บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด (กทม.)  204.บริษัท ลิบแฮธร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
205.องค์การบริหารส่วนตำบล แก้งสนามนาง  206.บริษัท ยูเนี่ยน เทคโนโลยี จำกัด 
207.โรงพยาบาลเอกชล รุ่น 6  208.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ 
209.บริษัท ออฟโรด จำกัด  210.บริษัท สหไทยการพิมพ์ 
211.บริษัท บาเซลแอควานด์  212.บริษัท อุตสาหกรรม ซินิเกรด จำกัด 
213.สาธารณะสุข จ.สระแก้ว  214.โรงเรียนดรุณสิกนาลัย 
215.บริษัท อีสเทิรน์ พลาสเทล จำกัด  216.บริษัท คาร์บูติค จำกัด รุ่น 1 
217.บริษัท คาร์บูคิค จำกัด รุ่น 2  218.กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด 
219.สาธารณะสุข อ.บัวหลวง  220.บริษัท วณชัย เคมีคอล จำกัด 
221.เทศบาลตำบล ศรีธาตุ  222.บริษัท อีเกรท จำกัด 
223.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  พิษณุโลก  224.โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
225.โรงพยาบาลบางแสน  226.จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
227.โรงพยาบาล เกษมราษฏร์  228.บริษัท AAA จำกัด 
229.โรงพยาบาล สันทรายหลวง จ.เชียงใหม่  230.องค์การบริหารส่วนตำบล โคกใหม่ 
231.โรงเรียน สมาร์ทแพทย์  232.โรงพยาบาล พิบูลมังสาหาร 
233.โรงพยาบาล รามาธิบดี รุ่น 1  234. โรงพยาบาล รามาธิบดี รุ่น 2 
235.คณะคุณจุฑามาศ บางแสน  236.อ.ส.ม.เขาฉะกรรณ์ จ.สระแก้ว 
237.คณะคุณธีรเดช โพธิ์สุวรรณ์  238.ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน 
239.สาธารณสุขกำแพงเพชร  240.บริษัท BPS จำกัด 
241.บริษัท 1989 คอนซัลแทนท์  242.วิทยาลัยพยาบาล นนทบุรี 
243.คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  244.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรัก จ.ปทุมธานี 
245.อ.บ.ต ตำบลคลองควาย จ.ปทุมธานี  246.สาธารณะสุข จ.สระแก้ว 
247.บริษัท แอสฟรังค์ จำกัด  248.เทศบาลตำบล ศาลเจ้าไก่ตอ 
249.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ  250.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

หน้า 1 ,  2 , 3ติดตามผลงานทางเพจ Facebook : รับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา Team building สัตหีบ ชลบุรี ระยอง, (@Marinerteam) Line ID : nupawanb

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารโดย น.ต.อนนท์ ตุลารักษ์
ที่อยู่ : 28/19 ม.2 อ.สัตหีบ
จังหวัด :ชลบุรี     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร   086-323-5273 , 080-516-8153    :  ......................
อีเมล : mariner_activity@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.sattahipactivity.com , www.marineractivity.com

 

Line ID : nupawanb ติดตามผลงานทางเพจ เฟสบุ๊ค : รับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา Team building สัตหีบ ชลบุรี ระยอง, ( @Marinerteam )